Přeskočit na obsah

Město Hořovice — Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice

Účelem programu je poskytnutí dotace na činnost v oblasti sportu, kultury a sociálních věcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. ledna 2022 od 8:00 hodin do 31. ledna 2022 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Oblast podpory „Sport, kultura a ostatní“
 • a) Sportovní organizace – Podpora sportovním klubům, spolkům či sdružením, které se věnují oblasti sportu a poskytují aktivní sportovní využití jak pro občany města Hořovice, tak i ostatní osobám majícím návaznost na sportovní dění v oblasti Hořovicka.
 • b) Kulturní organizace – Podpora všech neziskových kulturních organizací bez ohledu na jejich právní statut, a co s cílem zajištění podpory a rozvoje kulturního dění na území města Hořovice.
 • c) Ostatní organizace – Podpora všech ostatních organizací nespadajících do předchozích tematických zadání s cílem zajištění, realizace a podpory všech druhů zájmových a volnočasových aktivit pro občany města Hořovice.
 • 2. Oblast podpory „Sociální věci“
 • a) Registrované sociální a návazné služby – Podpora poskytovatelům registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (s výjimkou poskytování sociálního poradenství), které mají uzavřenu smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, a dále podpora nestátním neziskovým organizacím a dalším subjektům, jejichž cílovou skupinou jsou občané města Hořovice, resp. správního obvodu, kteří dále výrazně přispívají k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu Hořovice, přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních a návazných služeb ve městě Hořovice, resp. správního obvodu, posílí prestiž města Hořovice, či kteří zvýší spokojenost a životní úroveň občanů města a správního obvodu. Za návaznou službu se pro tyto účely považuje taková činnost, která přímo navazuje, doplňuje, podporuje a rozvíjí registrovanou sociální službu a není stanovena zákonem o sociálních službách.
 • b) Provoz organizace – Podpora poskytovatelům registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nestátním neziskovým organizacím a dalším subjektům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální požadovaná výše dotace je 5 000 Kč.
 • Maximální požadovaná výše dotace je: 
  • a) 500 000 Kč v rámci tematického zadání „Sportovní organizace“, a to jen v případě, že takováto organizace sdružuje minimálně 20 osob či členů,
  • b) 50 000 Kč pro ostatní žadatele v rámci tematického zadání „Sportovní organizace“ a všechny žadatele v rámci tematických zadání „Kulturní organizace“ a „Ostatní organizace“,
  • c) 200 000 Kč v rámci tematického zadání „Poskytování registrovaných sociálních a návazných služeb“,
  • d) 20 000 Kč v rámci tematického zadání „Provoz organizace“.

Specifika a omezení:

 • V rámci oblasti podpory „Sport, kultura a ostatní“ může žadatel předložit vždy jen jednu konkrétní žádost. V rámci oblast podpory „Sociální věci“ pak může žadatel podat jednu žádost v každém tematickém zadání. Na jakékoliv další podané žádosti nebude brán zřetel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru