Přeskočit na obsah

Město Hostinné — Program pro poskytování dotací vlastníkům nemovitostí nacházejících se v památkové zóně města Hostinné

V zájmu zachování historického charakteru městské památkové zóny v Hostinném, vzhledem k obecnému zájmu na zlepšování celkového vzhledu historických a památkově chráněných částí města a s přihlédnutím k prokazatelně zvýšeným nákladům majitelů nemovitostí při plnění požadavků orgánů státní památkové péče při rekonstrukcích fasád v těchto lokalitách, poskytne město příspěvek na jejich opravu a obnovu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03.04. 2023 do 31.05. 2023 do 15:00 h.

Příjemci podpory:

  • Právnická a fyzická osoba, která vlastní nemovitost (dle přílohy č. 1). Dotaci lze na stejnou nemovitost poskytnout nejvýše 1x za 5 let.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je účelově určena na výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní otvorů (dle přílohy č. 1), a to pouze na fasády včetně výplní nacházející se na uličním průčelí nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků na podporu stanoveného účelu byl schválen v rozpočtu města. Pro rok 2023 se jedná o 300 000 Kč.
  • Výše přiznávané dotace pro rok 2023 se vypočítává z celkové částky určené na rozdělení v dané výzvě Programu, dle přílohy č. 1 (mapa dotčených objektů), a to poměrem součtu finančních požadavků schválených projektů oprávněných žadatelů vzhledem k celkovému objemu financí určených na rozdělení. Současně výše dotace nesmí překročit 50 % částky související s obnovou dle bodu 1 tohoto článku a maximální částku 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v příslušném kalendářním roce podat vždy pouze jednu žádost o poskytnutí příspěvku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru