Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hradec Králové – Dotační program Královéhradecká nábřeží 2022

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Cílem programu je podpora akcí konajících se na Labském nábřeží a náplavce, které svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

  • Termín pro podání žádosti je od 07. 06. 08:00 hod. do 30. 06. 2022 do 17:00 hod..

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je podpora akcí konajících se na Labském nábřeží a náplavce, které v souladu s koncepcemi rozvoje kultury, cestovního ruchu a sportu svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
  • Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové, které osvobozuje pořadatele od místního poplatku za zábor veřejného prostranství týkající se bezprostředně místa konání a doby nezbytné pro přípravu, vlastní konání akce a její likvidaci, a dále mu dává právo a povinnost bezúplatně užívat na všech propagačních materiálech a webu znak nebo logotyp města a uvádět město jako hlavního partnera akce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 900 000 Kč.
  • Výše dotace může maximálně činit 80 % z celkových nákladů na akci.

Specifika a omezení:

  • Program je zaměřen na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na Labském nábřeží a náplavce města Hradec Králové v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě.
  • Rozhodnutím rady a zastupitelstva města může být dotace poskytnuta i pro rok 2023.
  • Akce podpořené v programu Královéhradecká nábřeží mají právo a povinnost zveřejňovat také logo cyklu Královéhradecká nábřeží.
  • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu. V případě, že projekt – akce nebude podpořen v dotačním programu Královéhradecká nábřeží 2022, může žadatel podat žádost na tentýž projekt v rámci jiného dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>