Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program Královéhradecká nábřeží

Cílem programu je podpora akcí konajících se na nábřežích řek Labe a Orlice, které v souladu s koncepcemi rozvoje kultury, cestovního ruchu a sportu svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádosti: 
  • I. kolo — od 09. 10. 2023 00:00 hod. do 25. 10. 2023 do 23:59 hod.
   pro projekty konané v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024,
  • II. kolo – od 08. 01. 2024 00:00 hod. do 24. 01. 2024 do 23:59 hod.
   pro projekty konané od termínu podání žádostí do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je podpora akcí konajících se na nábřežích řek Labe a Orlice, které v souladu s koncepcemi rozvoje kultury, cestovního ruchu a sportu svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
 • Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové, které osvobozuje pořadatele od místního poplatku za zábor veřejného prostranství týkající se bezprostředně místa konání a doby nezbytné pro přípravu, vlastní konání akce a její likvidaci, a dále mu dává právo a povinnost bezúplatně užívat na všech propagačních materiálech a webu znak nebo logotyp města a uvádět město jako hlavního partnera akce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 1 200 000 Kč (pro I. a II. kolo).
 • Výše dotace může maximálně činit 80 % z celkových nákladů na akci.

Specifika a omezení:

 • Program je zaměřen na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na nábřežích řek Labe a Orlice v Hradci Králové (např. Labském, Orlickém, Eliščině, Tylově, Smetanově nábřeží, Náplavce, v Parku 5. května, nám. Osvoboditelů, nám. Svobody) v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 přispívajících k rozšíření a obohacení společenského života ve městě.
 • Akce podpořené v programu Královéhradecká nábřeží mají právo a povinnost zveřejňovat také logo cyklu Královéhradecká nábřeží.
 • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru