Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby

Program je zaměřen na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu přispívajících k rozšíření a obohacení života ve městě a propagaci města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 05. 2024 od 00:00 hod. do 30. 05. 2024 do 23:59 hod.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je poskytovat prostředky na podporu audiovizuálních děl vznikajících nebo realizovaných na území města Hradec Králové.
  • Podporován je hraný nebo dokumentární film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách, alespoň z části natáčený v Hradci Králové. Dále pak hraný seriál, jehož alespoň jedna epizoda bude natočena v Hradci Králové.
  • Dotace je určena na výdaje související s výrobou AVD, které příjemce dotace vynaloží na úhradu ceny za dodávky zboží a služeb souvisejících s výrobou AVD poskytovaných na území města Hradec Králové.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace může činit 10 000 Kč, maximální výše dotace může činit 250 000 Kč. 
  • Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci. Jeden projekt / akce může být podpořen pouze v jednom dotačním programu města.

Specifika a omezení:

  • Dotace nebude poskytnuta na investiční náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru