Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu kultury – kulturní akce 2022

Dotace na zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí:
 • pro I. kolo 2022: od 3. 11. 2021 od 08:00 hod. do 24. 11. 2021 do 17:00 hod. pro projekty konané v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022,
 • pro II. kolo 2022: od 01. 04. 2022 od 08:00 hod. do 20. 04. 2022 do 17:00 hod. pro projekty konané od termínu podání žádostí do 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022: 
  • pořádání kulturních akcí pro veřejnost,
  • reprezentaci města v oblasti kultury,
  • dále na ediční a publikační činnost v oblasti kultury s obsahovou vazbou na Hradec Králové.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 1.950.000 Kč (pro I. a II. kolo).
 • Výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom dotačním programu.
 • Dotace nebude poskytnuta na investiční náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru