Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu kultury – kulturní akce 2022

Dotaci na zvyšování

kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající o bsahovou vazbu k Hradci Králové.

Příjem žádostí:

  • Termíny pro podání žádostí jsou:
  • pro I. kolo 2022: od 3. 11. 2021 od 08:00 hod. do 24. 11. 2021 do 17:00 hod. pro projekty konané v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
  • pro II. kolo 2022: od 01. 04. 2022 od 08:00 hod. do 20. 04. 2022 do 17:00 hod. pro projekty konané od termínu podání žádostí do 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě Hradec Králové formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající vazbu na Hradec Králové.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok 2022 činí 950 000 Kč.
  • Výše dotace na akci může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Podpora se týká fyzických a právnických osob, jejichž sídlo se nachází na území města Hradec Králové.
  • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom dotačním programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru