Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu kultury – kulturní akce

Dotaci na zvyšování rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí jsou:
 • pro I. kolo 2024: od 6. 11. 2023 od 00:00 hod. do 22. 11. 2023 do 23:59 hod. pro projekty konané v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.
 • pro II. kolo 2024: od 01. 04. 2024 od 00:00 hod. do 18. 04. 2024 do 23:59 hod. pro projekty konané v období od podání žádosti do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě Hradec Králové formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající vazbu na Hradec Králové.
 • Program je zaměřen na podporu kulturních aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, zejména na: 
  • pořádání významných kulturních akcí pro veřejnost, s výjimkou kulturních akcí s místem konání na Labském nábřeží a náplavce města Hradec Králové, pro které je vypsán samostatný dotační program,
  • reprezentaci města v oblasti kultury,
  • na ediční a publikační činnost v oblasti kultury s obsahovou vazbou na Hradec Králové.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 1 950 000 Kč Výše dotace na akci může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Podpora se týká fyzických a právnických osob, jejichž sídlo se nachází na území města Hradec Králové.
 • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom dotačním programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru