Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu kultury – mikroprojekty

Cílem programu je, v souladu se Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, podpora vlastní iniciativy mladých lidí a komunitního rozvoje, zejména podpora při vzniku nových projektů v rámci rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí ve městě.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 12. 2024, nebo do vyčerpání prostředků. 

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, nebo nezisková právnická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty a je přímým realizátorem mikroprojektu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora vlastní iniciativy mladých lidí a komunitního rozvoje, zejména podpora při vzniku nových projektů v rámci rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí ve městě.

Forma a výše podpory:

  • Objem předpokládaných disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města na rok 2024 je 200 000 Kč.
  • Výše dotace na akci může činit až 100 % z celkových uznatelných nákladů na projekt. Celkové náklady projektu nepřekročí 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 10 000 Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

  • Z žadatelů o dotaci jsou vyloučeny právnické osoby, které jsou založeny za účelem podnikání, nebo dostávají od města provozní dotace v jiném režimu, tj. např. Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s., Filharmonie Hradec Králové o.p.s., Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o, příspěvkové organizace zřízené městem Hradec Králové a školská zařízení.
  • Dotace bude poskytnuta na jednorázový projekt nikoliv na cyklus akcí, dotaci lze získat opakovaně na obsahově stejný projekt, maximálně však dvakrát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru