Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hradec Králové – Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty

istockphoto-621925296-170667a
Share Button

Dotace na podporu veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 11. 2021 od 8:00 hodin do 15. 12. 2021 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Program je zaměřen na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, výchovné a osvětové akce a aktivity, propagaci principů trvale udržitelného života a rozvoje, udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů a praktické činnosti přispívající ke zlepšování stavu přírody a krajiny.

  • Oblast 1 – Environmentální výchova, osvěta a činnost – Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu – děti a mládež, dospělá veřejnosti, nejširší veřejnost. Podpora činnosti environmentálně aktivních subjektů.
  • Oblast 2 – Praktická péče o přírodní prostředí a zdroje – Podpora environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 1 143 000 Kč.
  • Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat žádost o dotaci na projekt konaný v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>