Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu sportu — rozvoj a údržba sportovišť

Dotace na rekonstrukci, údržbu a opravu sportovišť a tělovýchovných zařízení mohou získat právnické a fyzické osoby na území města Hradec Králové. 

Příjem žádostí:

  • Termín pro podání žádosti o dotace je od 10. 1. 2022 do 26. 1. 2022 do 17. hod.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, údržby a oprava sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok činí 5 000 000 Kč.
  • Výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Subjekty působící na území města Hradec Králové.
  • Dotace může být poskytnuta na projekty realizované v roce 2022. V případě významných investic pak může být projekt realizován v roce 2022 – 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru