Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu sportu — sportovní akce

Dotace na podporu rozvoje sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.

Příjem žádostí:

  • Termíny pro podání žádostí jsou: 
    • II . kolo — od 01. 04. 2024 od 00:00 hod. do 18. 04. 2024 do 23.59 hod. (pro projekty konané od termínu podání žádostí do 31. 12. 2024).

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit – pořádání významných (např. celorepublikových, mezinárodních) sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, přispívajících k rozšíření a obohacení sportovně — kulturního života ve městě Hradec Králové v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, s výjimkou sportovních akcí s místem konání na Labském nábřeží a náplavce města Hradec Králové, pro které je vypsán samostatný dotační program. 

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 1 960 000 Kč (pro I. a II. kolo).
  • Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % z celkových nákladů na akci.

Specifika a omezení:

  • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom dotačním programu.
  • Dotace nebude poskytnuta na investiční náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru