Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotace na podporu zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní (zejména jazykové a matematické) projekty, pohybové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá ve dvou kolech: 
  • 1) Termín pro podání žádosti I. kola (akce konané od 1. 1. do 30. 6. 2024): prostřednictvím
   dotačního portálu města Hradec Králové od 05. 10. do 01. 11. 2023 do 14:00 hodin.
   2) Termín pro podání žádosti II. kola (akce konané od 1. 7. do 31. 12. 2024): prostřednictvím
   dotačního portálu města Hradec Králové od 01. 03. do 03. 04. 2024 do 14:00 hodin. 

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, která realizuje veřejně prospěšné projekty pro děti a mládež.
 • Fyzická osoba, která podniká a vyvíjí veřejně prospěšnou činnost pro děti a mládež (IČ).

Typy podporovaných projektů:

 • 1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, podporujících pozitivní vývoj dětí a mládeže v Hradci Králové.
 • 2) Akce se konají výhradně mimo vyučování s výjimkou významných krajských a celostátních projektů a soutěží.
 • 3) Jeden žadatel může podat 1 žádost v každé oblasti: 
  • a. celoroční systematická činnost dětí a mládeže 
   • pro organizované skupiny dětí a mládeže,
   • pravidelně se opakující volnočasová aktivita,
  • b. jednorázové jednodenní akce,
  • c. tábory, včetně příměstských táborů a soustředění

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na rozpočtový rok 2024 činí 2 063 260 Kč pro 1. a 2. kolo 2024.
 • 1) Výše dotace tvoří v jednotlivém případě max. 80 % z předpokládaných nákladů na projekt.
 • 2) Maximální výše poskytnuté dotace na 1 projekt je 50 000 Kč.
 • 3) Minimální výše poskytnuté dotace na 1 projekt je 2 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnuté na základě tohoto programu budou použity výhradně pro zajištění akcí zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Součástí akcí není poskytování služeb hospodářské povahy.
 • Program nezakládá veřejnou podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru