Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hradec Králové – Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

bike-775799__340
Share Button

Dotace na podporu zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní (zejména jazykové a matematické) projekty, pohybové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá ve dvou kolech:
  • Termín pro podání žádosti I. kola (akce konané od 1. 1. do 30. 6. 2022): od 1.10. do 1. 11. 2021 do 14:00 hodin.
  • Termín pro podání žádosti II. kola (akce konané od 1. 7. do 31. 12. 2022): od 1. 3. do 31. 3. 2022 do 17:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, která realizuje veřejně prospěšné projekty pro děti a mládež.
 • Fyzická osoba, která podniká a vyvíjí veřejně prospěšnou činnost pro děti a mládež (IČ).

Typy podporovaných projektů:

 • 1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, podporujících pozitivní vývoj dětí a mládeže v Hradci Králové.
 • 2) Akce se konají výhradně mimo vyučování s výjimkou významných krajských a celostátních projektů a soutěží.
 • 3) Jeden žadatel může podat 1 žádost v každé oblasti:
  • a. celoroční systematická činnost dětí a mládeže
   • pro organizované skupiny dětí a mládeže,
   • pravidelně se opakující volnočasová aktivita,
  • b. jednorázové jednodenní akce,
  • c. tábory, včetně příměstských táborů a soustředění

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na rozpočtový rok 2022 činí 1 813 260 Kč pro 1. a 2. kolo 2022.
 • 1) Výše dotace tvoří v jednotlivém případě max. 80 % z předpokládaných nákladů na projekt.
 • 2) Maximální výše poskytnuté dotace na 1 projekt je 50 000 Kč.
 • 3) Minimální výše poskytnuté dotace na 1 projekt je 2 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnuté na základě tohoto programu budou použity výhradně pro zajištění akcí zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Součástí akcí není poskytování služeb hospodářské povahy.
 • Program nezakládá veřejnou podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>