Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hradec Králové – Dotační program na rozvoj cestovního ruchu pro rok 2022

shutterstock_154144862.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj cestovního ruchu na tvorbu produktů cestovního ruchu jako efektivní nabídky pro návštěvníky města, na pořádání akcí, seminářů, kongresů, na rozvoj atraktivit a nabízených služeb, na ediční a publikační činnost v obsahové vazbě na Hradec Králové přispívající ke zvýšení návštěvnosti města, na zkvalitnění služeb a propagaci města.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí:
 • pro I. kolo 2022: od 03. 11. 2021 od 08:00 hod. do 24. 11. 2021 do 17:00 hod. pro projekty konané v období od 01 .01. 2022 do 31. 12. 2022,
 • pro II. kolo 2022: od 07. 03. 2022 od 08:00 hod. do 23. 03. 2022 do 17:00 hod. pro projekty konané od termínu podání žádostí do 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou významné aktivity a projekty neinvestičního charakteru, které svým charakterem naplňují koncepci rozvoje cestovního ruchu:
  • projekty rozvíjející hlavní asociační produkty města – „Urbanismus a architektura“, „Loutkářství“, „Válka 1866“ a „Encyklopedie zážitků“,
  • rozšíření nabídky turistických atraktivit Hradce Králové,
  • vytvoření nebo rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu a jejich prezentace,
  • projekty přispívající k rozšíření nabídky a zvýšení kvality infrastruktury a služeb umožňujících rozvoj cestovního ruchu a využívaných návštěvníky města včetně zavádění moderních technologií využitelných v turistickém průmyslu,
  • projekty přispívající ke zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení jejich pobytu, zvýšení počtu přenocování v ubytovacích zařízeních a zvýšení ekonomických přínosů,
  • projekty přispívající k pozitivnímu zviditelnění města Hradec Králové jako zajímavé turistické destinace,
  • projekty rozvíjející spolupráci a partnerství v oblasti cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 1 700 000 Kč (pro I. a II. kolo).
 • Žádat lze o dotace maximálně do výše 80 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom dotačním programu. Dotace nebude poskytnuta na investiční náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>