Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program na rozvoj cestovního ruchu

Dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu, propagace města a budování města Hradec Králové jako kongresové destinace. Rozvoj produktu cestovního ruchu v oblasti MICE, podpora akcí, které mají prokazatelný přínos pro příjezdový turismus do Hradce Králové.

Příjem žádostí:

  • Termíny pro podání žádostí:
  • od 02. 05. 2024 od 00:00 hod. do 31. 05. 2024 do 23:59 hod. — pro projekty konané v období od 02. 05. 2024 do 30. 06. 2025.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora je určena na pořádání eventů, které mají minimálně 100 registrovaných účastníků, kteří se zúčastní prezenčně a současně stráví v Hradci Králové minimálně jednu noc, alespoň 30 % z celkového počtu registrovaných účastníků, kteří se eventu účastní prezenčně, bude ubytováno v ubytovacím zařízení na území města Hradec Králové v kategorii hotel, motel, penzion, apartmánový
    hotel dle čl. 5 Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky. Splnění této podmínky prokáže příjemce dotace spolu s dalšími náležitostmi při závěrečném finančním vypořádání dotace.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 1 000 000 Kč.
  • Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na projekt / akci.

Specifika a omezení:

  • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom dotačním programu.
  • Dotace nebude poskytnuta na investiční náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru