Přeskočit na obsah

Město Hrádek — Dotační programy 2022

Dotace na rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže, aktivity seniorů, rozvoj kulturního a sportovního života ve městě a podporou péče o životní prostředí na území města Hrádek s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže, seniorů i podporu nově vzniklých.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2022 do 15. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program č. 1 – Běžná činnost spolků.
 • Dotační program č. 2 – Kulturní, sportovní a společenské akce.
 • Dotační program č. 3 – Životní prostředí a vzdělávací činnost.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu uvedených dotačních programů činí 750 000 Kč, a to v těchto jednotlivých oblastech: 
  • Běžná činnost spolků — max. výše dotace na projekt činí 100 000 Kč, maximální výše podílu dotace z rozpočtových výdajů projektu 100 %.
  • Kulturní, sportovní a společenské akce — max. výše dotace na projekt činí 25 000 Kč, maximální výše podílu dotace z rozpočtových výdajů projektu 100 %.
  • Životní prostředí a vzdělávací činnost — max. výše dotace na projekt činí 20 000 Kč, maximální výše podílu dotace z rozpočtových výdajů projektu 100 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v každé oblasti podat více žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru