Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hronov – Program na podporu poskytovatelů sociálních služeb

istockphoto-1295849229-170667a
Share Button

Dotace směřující k zachování a rozvoji komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb či dalších obdobných služeb v sociální, humanitární, zdravotní či školské oblasti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • První termín: 9. 5. – 3. 6. 2022,
  • Druhý termín: 1. 10. – 14. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách či další žadatelé, kteří vhodným způsobem doplňují sociální služby města.

Typy podporovaných aktivit:

 • Spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují registrované sociální služby či další obdobné služby zejména v sociální, humanitární, zdravotnické, školské oblasti nebo podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných skupin spoluobčanů (jako např. senioři, zdravotně handicapovaní, osoby bez rodinného zázemí či osoby ve hmotné nouzi) a kteří tyto své služby poskytují pro občany města Hronova, a to jak na jeho území, tak i mimo něj.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokovaná částka pro Program č. 5 činí 70 000 Kč.
 • Maximální výše přidělené dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 90 % z celkových uznatelných nákladů spojených s podporovanou celoroční činností žadatele, maximálně však částku 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen dodržet pravidla publicity, a to informovat o projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, v městském zpravodaji Hronovské listy U NÁS, a to minimálně:
 • Jedenkrát v tom roce, ve kterém mu byla přidělena dotace na souvislou činnost nebo provoz, v případě, že mu byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Hronova v souhrnu ve výši do 5 000 Kč.
 • Dvakrát v tom roce, ve kterém mu byla přidělena dotace na souvislou činnost nebo provoz, v případě, že mu byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Hronova v souhrnu ve výši nad 5 000 Kč.
 • Jedenkrát do 50 kalendářních dnů po ukončení jednorázové akce, na niž mu byla dotace poskytnuta. V případě, že bude akce probíhat v měsících listopad až prosinec, příjemce doloží článek uveřejněný nejpozději v lednovém čísle Hronovských listů U NÁS následujícího roku, resp. doloží žádost o zveřejnění článku v lednovém čísle Hronovských listů U NÁS potvrzenou vydavatelem Hronovských listů U NÁS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>