Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hronov – Programy na podporu sportu, kultury a volného času

hockey-2274221__340
Share Button

Město Hronov vyhlásilo dotační programy na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit z rozpočtu města pro rok 2022.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace z programů č. 1, 2 a 3 lze podávat v jarním termínu od 25. 3. 2022 do 8. 4. 2022, v podzimním termínu od 14. 9. 2022 do 30. 9. 2022.
 • Žádosti o dotace z programu č. 4 budou přijímány průběžně od 25. 3. 2022 do 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Program č. 1 
  • Nestátní neziskové organizace se sídlem na území města Hronova,
  • nestátní neziskové organizace se sídlem mimo území města Hronova provozující svoji činnost či aktivitu pro občany města Hronova,
  • právnické osoby se sídlem na území města Hronova,
  • právnické osoby se sídlem mimo území města Hronova v případě, že jejich činnost a aktivita prokazatelně směřuje k městu Hronovu a jeho obyvatelům.
 • Program č. 2 
  • Nestátní neziskové organizace se sídlem na území města Hronova,
  • nestátní neziskové organizace se sídlem mimo území města Hronova provozující svoji činnost či aktivitu pro občany města Hronova.
 • Program č. 3 
  • Nestátní neziskové organizace se sídlem na území města Hronova.
 • Program č. 4 
  • Nestátní neziskové organizace se sídlem na území města Hronova,
  • nestátní neziskové organizace se sídlem mimo území města Hronova provozující svoji činnost či aktivitu pro občany města Hronova,
  • právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let se sídlem, resp. trvalým bydlištěm, na území města Hronova,
  • právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let se sídlem, resp. trvalým bydlištěm, mimo území města Hronova v případě, že jejich činnost a aktivita prokazatelně směřuje k městu Hronovu a jeho obyvatelům.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO a PO v oblasti společenských, kulturních a volnočasových aktivit.
  • Podpora rozvoje společenského a kulturního života ve městě Hronov a jeho okolí a pravidelná nabídka volnočasových aktivit pro obyvatele města Hronova, především pro mládež a seniory.
 • Program č. 2 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu.
  • Podpora mládežnického sportu prostřednictvím organizací zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací právě s mládeží v oblasti sportu.
 • Program č. 3 – Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na zimním stadionu v Hronově.
  • Vytváření podmínek pro pohybové aktivity a podporu dětí, mládeže a jejich trenérů na zimním stadionu v Hronově.
 • Program č. 4 – Podpora tradičních akcí města, reprezentace města, práce s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory.
  • Podpora tradičních akcí pro občany města Hronova, projektů s mimořádným přínosem pro město Hronov, aktivit spojených s propagací a reprezentací města Hronova přesahující region a aktivit NNO, ostatních právnických a fyzických osob určených pro neorganizované děti, mládež do 18 let, seniory (osoby starší 65 let) a osoby se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Program č. 1 
  • Maximální výše přidělené dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 90 % z celkových uznatelných nákladů spojených s podporovanou celoroční činností žadatele, maximálně však částku 300 000 Kč.
 • Program č. 2 
  • Maximální výše přidělené dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 90 % z celkových uznatelných nákladů spojených s podporovanou celoroční činností žadatele, maximálně však částku 300 000 Kč.
 • Program č. 3 
  • Maximální výše přidělené dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 100 % z celkových uznatelných nákladů spojených s podporovanou celoroční činností žadatele, maximálně však částku 1 000 000 Kč.
 • Program č. 4 
  • Maximální výše přidělené dotace v jednotlivém případě může činit až 100 % z celkových uznatelných nákladů spojených s podporovanou akcí pořádanou žadatelem, maximálně však částku 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U příjemce dotace může být kdykoliv v průběhu realizace projektu provedena kontrola použití dotace, a to jak z hlediska věcného plnění realizace projektu, tak i z hlediska čerpání a hospodárného a účelného použití dotace v návaznosti na předložený rozpočet projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>