Přeskočit na obsah

Město Hrušovany nad Jevišovkou — Sport a vzdělávání – jednorázové akce

Dotace na spolufinancování činností (akcí) občanských sdružení, fyzických a jiných osob, vyvíjejících svoji činnost v oblasti práce mládeže, tělovýchovy a sportu, kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 08. 2019.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci jednorázových sportovních akcí v roce 2019 na území města Hrušovany nad Jevišovkou, účast na turnaji mimo území města Hrušovany nad Jevišovkou, nebo pořádání sportovního soustředění mimo území města Hrušovany nad Jevišovkou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit: 
  • Náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže například: startovné, rozhodčí, pronájem sportovní haly,bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou, cestovní náklady a to včetně jejich trenéra a asistenta.
  • Náklady spojené s pořádáním sportovního dne, turnaje, atd..
  • Sportovní pomůcky jako jsou dresy,míče,sítě a podobně.
  • Náklady na motivaci a propagaci sportu při různých soutěžích (diplomy, medaile, poháry).
  • Pronájem prostor na pořádání jednorázových akcí (turnajů, sportovní zájmové kroužky apod.).
  • Nákup spotřebního materiálu pro sportovní zájmovou činnost na jednorázové akce.
  • Jednorázové soustředění pro děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:1 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 CZK.
 • Míra podpory činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí jedním žadatelem budou vyřazeny všechny jeho žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru