Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Jablonec nad Nisou – Program podpory výstavby technické infrastruktury

architecture-1836070__340
Share Button

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací investic v oblasti výstavby technické infrastruktury přesně specifikovaných ve vyhlášeném programu umístěných v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. duben 2021 do 29. říjen 2021 (může být uzavřeno dříve v případě vyčerpání finanční alokace).

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby vlastnící rodinný nebo bytový dům takto zapsaný v katastru nemovitostí. Rodinným domem se rozumí i objekt k bydlení, který má přiděleno číslo popisné. Týká se i novostavby rodinného či bytového dobu, pokud má žadatel již schválenou žádost do 1. kola (projektový záměr) radou města v předchozích letech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora úhrady nákladů spojených s realizací investic v oblasti výstavby technické infrastruktury přesně specifikovaných ve vyhlášeném programu umístěných v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.
 • Podpora výstavby technické infrastruktury.
  • Čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tento vyhlášený program: 1 500 000 Kč.
 • Dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu (ZV), maximálně však 50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku (BJ).
 • Vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu, v případě nenaplnění podmínky počtu BJ pro 50 % dotaci bude minimální podíl žadatele vyšší.

Specifika a omezení:

 • Dotace NENÍ URČENA na rekonstrukce stávajících kanalizačních přípojek a domovních ČOV.
 • Příjemce dotace nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního programu. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>