Přeskočit na obsah

Město Jablonec nad Nisou — Program podpory výstavby technické infrastruktury

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací investic v oblasti výstavby technické infrastruktury přesně specifikovaných ve vyhlášeném programu umístěných v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. dubna 2022 do 31. října 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby vlastnící objekt určený k trvalému bydlení. Týká se i novostavby rodinného či bytového domu, pokud již má žadatel schválenou žádost do 1. kola (projektový záměr) radou města v předchozích letech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora úhrady nákladů spojených s realizací investic v oblasti výstavby technické infrastruktury přesně specifikovaných ve vyhlášeném programu umístěných v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.
 • Dotace je poskytována na zřízení malé (domovní) čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky k stávajícímu domu. Způsobilými výdaji jsou pouze investiční výdaje spojené s fyzickou realizací projektu.
 • Podpora výstavby technické infrastruktury. 
  • Čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tento vyhlášený program: 1 500 000 Kč.
 • Dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu (ZV), maximálně však 50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku (BJ).
 • Vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu, v případě nenaplnění podmínky počtu BJ pro 50 % dotaci bude minimální podíl žadatele vyšší

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v roce 2022 pouze jednu žádost o poskytnutí dotace na jeden projekt (na odkanalizování jednoho objektu). Pokud žadatel v minulosti čerpal dotaci města na domovní čistírnu odpadních vod, může v případě vybudování kanalizace v dané lokalitě podat žádost o dotaci na kanalizační přípojku pro týž objekt až po uplynutí 10 let platnosti provozu domovní čistírny odpadních vod (viz povolení nakládání s vodami).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru