Přeskočit na obsah

Město Jablonec nad Nisou — Zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ formou příměstských táborů

Dotace na poskytování služby rodičům (zákonným zástupcům) předškolních dětí a žáků 1. tříd ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dítě u vybraného poskytovatele o hlavních prázdninách v roce 2020.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 3. 2020 v 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které jsou oprávněny poskytnout službu na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ formou příměstských táborů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytování služby rodičům (zákonným zástupcům) předškolních dětí a žáků 1. tříd ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dítě u vybraného poskytovatele o hlavních prázdninách.

Forma a výše podpory:

 • Za každé předškolní dítě či za každého žáka 1. třídy, který bude v pracovní dny využívat jejich službu, bude poskytnut příspěvek 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den.
 • Příspěvek bude na jedno dítě poskytován nejvýše 5 pracovních dnů, maximálně do výše 500 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínky pro registraci jsou: 
  • přihláška podána na předepsaném formuláři (ke stažení níže nebo k dispozici na níže uvedených kontaktech),
  • doložení povinných příloh: 
   • živnostenské oprávnění (ŽO) nebo jiná právní forma subjektu s dokumentem, ze kterého je patrná možnost poskytovat požadované služby (např. stanovy, zakládací listina, zřizovací listina),
   • platný výpis z rejstříku trestů držitele ŽO, statutárního zástupce nebo osoby oprávněné subjekt zastupovat, ne starší než 3 měsíce, vyjma ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací, které zřizuje město nebo kraj
   • předložení aktuálního ceníku na období červenec–srpen 2020, (ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za první pololetí 2020); cena za službu musí být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru