Přeskočit na obsah

Město Javorník  — Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Javorník 

Dotace na prospěšné činnosti právnické osoby v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a sociální péče a na dofinancování jednorázového veřejně prospěšného projektu (akce) v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a sociální péče realizovaného právnickou nebo fyzickou osobou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace podle tohoto Programu lze podávat od 31. dne násIedujícího po zveřejnění Programu — nejpozději do:
  • 31. 1. 2023 (1. kolo),
  • 15. 5. 2023 (2. kolo)
  • 15. 9. 2023 (3.kolo).

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost pro občany města Javorník.
 • O dotace na akce mohou Žádal právnické i fyzické osoby, které na území města Javorníku uspořádají veřejně prospěšnou akci pro občany města Javorník. 

Typy podporovaných aktivit:

Dotace může být poskytnuta na:

 1. Částečné financování veřejně prospěšné činnosti právnické osoby v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a sociální péče.
 2. Dofinancování jednorázového veřejně prospěšného projektu (akce) v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a sociální péče realizovaného právnickou nebo fyzickou osobou.
 • Město Javorník má zájem na rozvoji:
  • Sportovních aktivit občanů města, zejména dětí a mládeže.
  • Zájmové a kulturní činnosti a konání společenských akcí ve městě.
  • Všestranné vzdělanosti občanů města.
  • Sociální péče o občany města.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků, které budou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2O23 a budou určené na tento účel, činí 1 000 000 Kč.
 • Na účel uvedený v Programu 1 (činnost) maximálně 300 000 KČ na jednoho žadatele a jeden rok,
 • Na účel uvedený v Programu 2 (akce) maximálně 80 000 KČ na jednu akci.
 • O poskytnutí dotací do výše 50 000 Kč rozhodne rada města a o poskytnutí dotací nad 50 000 Kč rozhodne zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

 • O dotace nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Javorník.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru