Přeskočit na obsah

Město Jeseník – Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit — jednorázové

Program je zaměřen na podporu jednorázových kulturních, vzdělávacích a volnočasových akcí v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 z rozpočtu města, které nevycházejí z pravidelné činnosti. Program je určený zejména na akce pro občany města Jeseníku.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podat: 
  • v prvním termínu od 18. 12. 2023 do 8. 1. 2024.
  • ve druhém termínu od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické nebo fyzické osoby, které realizují nekomerční veřejně prospěšné akce pro občany města Jeseník v souladu s čl. III. Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník a akce nesouvisí s předmětem jejich podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě formou podpory kulturních a vzdělávacích akcí v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace může činit 40 000 Kč, pokud orgány města nerozhodnou jinak.
 • Výše dotace může činit maximálně 70% z celkových uznatelných nákladů na projekt, maximálně 30 000 Kč, pokud orgány města nerozhodnou jinak.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši do 5 000 Kč včetně, nemá příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši nad 5 000 Kč má příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci akce, na kterou byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 30 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci na akci může být pouze jeden pořádající subjekt, v tomto dotačním programu je žadatel oprávněn podat maximálně 2 žádosti na 2 různé aktivity,
 • žadatelé, kteří žádají o individuální dotaci, mohou v tomto dotačním programu podat max. jednu žádost na akci, výjimkou mohou být žádosti na projekty, akce nadregionálního charakteru,
 • žádat lze pouze na akce, které nejsou součástí rozpočtu jiné žádosti o dotaci z rozpočtu města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru