Přeskočit na obsah

Město Jeseník – Dotační program SPORT- Celoroční činnost sportovních organizací

Dotace na podporu celoroční sportovní činnosti, zejména pak sportovní přípravy dětí a mládeže, volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, či vrcholový sport mládeže i dospělých. Preferovány jsou sportovní aktivity na území města a pro občany města Jeseníku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 18. 12. 2023 do 8. 1. 2024 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba:
  • a) jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu města Jeseník, nebo právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu města Jeseník, ale výstupy navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu města Jeseník, případně budou propagovat město Jeseník mimo jeho územní působnost,
  • b) vykonávající sportovní činnost minimálně 2 roky,
  • c) má minimálně 10 sportujících členů.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci strategického plánu rozvoje města Jeseník v oblasti sportu je cílem budovat Jeseník jako významné centrum regionu se sportovní infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů v oblasti sportovního vyžití a dalších způsobů plnohodnotného tělovýchovného trávení volného času.
 • Podporovat smysluplnou a soustavnou práci s dětmi, mládeží pro úspěšný přesah k dospělým.
 • Podpořit pohyb v životě dítěte, pěstování pozitivního vztahu ke sportu a pozitivní návyky pro budoucí rozvoj dětí a mládeže.
 • Pro mládežnické kategorie poskytovat odpovídající lidské a technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu i výkony v soutěžích v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu. V případě města Jeseník lze sport a sportovní infrastrukturu efektivně využívat rovněž jako nástroj rozvoje cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 2 700 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše požadované dotace není stanovena.
 • Výše dotace může činit maximálně 25 % ze skutečných nákladů na činnost organizace v daném roce.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemohou být právnické osoby, které podaly dotační žádosti do jiných dotačních výzev města Jeseník na stejný rozsah způsobilých výdajů.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru