Přeskočit na obsah

Město Jeseník — Dotační program na podporu sociálních služeb

Dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území města, kdy sociální službou rozumíme činnost nebo soubor činností podle výše uvedeného zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 12. 2023 do 8. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, která má registrovanou sociální službu dle § 39, § 46 a § 54, § 58 – 59, § 64 ‑67 a § 69–70, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a poskytuje tuto sociální službu na území města Jeseník a je zařazen do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora poskytování sociálních služeb na území města, kdy sociální službou rozumíme činnost nebo soubor činností podle výše uvedeného zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

  • Objem finančních prostředků: 330 000 Kč.
  • Dotační komise zřízená radou města posoudí žádosti dle stanovených kritérií.
  • Výše dotace může činit maximálně 70% z celkových uznatelných nákladů na činnost organizace.

Specifika a omezení:

  • Žadatel podává žádosti za jednotlivé sociální služby v organizaci.
  • Žadatel musí předložit k žádosti o dotaci výkaz příjmů a výdajů za rok předcházející a to za celou organizaci a zároveň za jednotlivé sociální služby.
  • Příjemce dotace je povinen uvádět město Jeseník a jeho znak nebo logo na všech svých propagačních materiálech projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru