Přeskočit na obsah

Město Jeseník – Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce

Dotace na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 z rozpočtu města.

Příjem žádostí:

  • Žádost lze podat:
  • v prvním termínu  od 18. 12. 2023 do 8.1.2024,  
  • ve druhém termínu od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické nebo fyzické osoby, které realizují nekomerční veřejně prospěšné akce pro občany města Jeseník.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě formou podpory sportovních akcí soutěžního charakteru a pohybových aktivit zejména pro děti a mládež, přispívajících k rozšíření a obohacení sportovně-sociálního života ve městě Jeseník.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace mů že činit 40 000 Kč, pokud orgány města nerozhodnou jinak.
  • Výše dotace mů že činit maximálně 50% z celkových uznatelných nákladů na projekt.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 350 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci na akci může být pouze jeden pořádající subjekt,
  • V tomto dotačním programu je žadatel oprávněn podat maximálně 2 žádosti na 2 různé aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru