Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Jičín – Program pro poskytování dotací v oblasti sportu

football-4544858__340
Share Button

Dotace na rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 5. 2022 do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolek, obecně prospěšná společnost, apod. zaměřené na sportovní činnost, který je trvale evidovaný na území města Jičína, který provádí pravidelnou soutěžní činnost s mládeží nebo seniory a organizuje sportovní akce na území města Jičína.

Typy podporovaných aktivit:

 • a)    Podpora sportování dětí a mládeže

 • Město Jičín se hlásí k podpoře sportu dětí a mládeže. Prostředky na sportovní činnost dětí a mládeže ze strany města jsou určeny k částečnému krytí provozních nákladů spojených s touto činností. Dotace jsou určovány na celý příslušný kalendářní rok.
 • b)    Podpora sportovních akcí sloužících k propagaci města Jičín
 • Město Jičín bude finančně podporovat významné sportovní akce mimořádného charakteru, které se konají ve městě Jičíně, případně jeho okolí. Především se jedná o podporu akcí, které přispívají k image města a jeho propagaci.
 • c)    Podpora zdravotně postižených sportovců
 • Město Jičín se hlásí k podpoře zdravotně postižených sportovců. Ve sportovních oddílech a klubech stále přibývá zdravotně postižených sportovců. Je to díky vhodně vytvořenému zázemí, ale i tréninkové přípravě, která mnohdy znamená individuální přístup trenéra. Je velice nutné zajistit podmínky pro volnočasové aktivity a sport i této kategorii a integrovat ji do běžného sportovního života. Již dlouhou dobu vytváří tato kategorie, díky výborným výkonům svých sportovců, městu Jičínu velikou reklamu, a to nejenom v České republice. Město Jičín se zavazuje k podpoře těchto aktivit.
 • d)    Podpora trenérů mládeže
 • Město Jičín se hlásí k podpoře sportu dětí a mládeže. Prostředky na sportovní činnost dětí a mládeže ze strany města a jsou určeny k částečné podpoře trenérů. Dotace jsou určovány na celý příslušný kalendářní rok.
 • e)    Podpora činnosti seniorů
 • V souladu se současnými trendy Evropské Unie, které se týkají péče o seniory, zaměřují se některé oddíly na práci se seniory. Ta spočívá v především v odborné a systematické přípravě cvičebních hodin, které senioři navštěvují, neboť cílem je udržení tělesné kondice i ve vysokém věku. O cvičení je mezi seniory velký zájem, protože cílem je udržení tělesné kondice i ve vysokém věku.
 • f)     Podpora vrcholového sportu
 • Vrcholový a výkonnostní sport má pro město Jičín nesporný společenský a reprezentativní přínos. Představuje pro občany města vhodnou variantu trávení volného času (fandovství). Cílem města je finančně pomoci oddílům, kde sportují špičkoví sportovci, aby se tito mohli účastnit dle možností nejvyšších sportovních soutěží České republiky, ale i evropských a světových.

Forma a výše podpory:

 • a) Na pravidelnou sportovní činnost mládeže 19 let a mladší  – 1 100 000 Kč.

 • b) Na významné sportovní akce – 200 000 Kč.
 • c) Na činnost zdravotně postižených sportovců – 50 000 Kč.
 • d) Na podporu trenérů mládeže – 1 000 000 Kč.
 • e) Na činnost seniorů (trenéři a první z MČR a medailisté z ME a MS) – 50 000 Kč.
 • f) Na vrcholový sport – 450 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast činí 30 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace „Na významnou sportovní akci“ může být poskytnuta pouze na akce mimořádného charakteru, které se konají ve městě Jičíně, případně jeho okolí. Především se jedná o podporu akcí, které přispívají k image města a jeho propagaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>