Přeskočit na obsah

Město Jihlava Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 19 let a nad 19 let

O dotace na projekt v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času realizovaného v období od 1. 1. – 31. 12. 2020 mohou požádat právnické osoby, působící v oblasti sportu, tělesné výchovy a volného času.

Příjem žádosti:

  • Žádosti lze podávat od  9. 1. do 17. 1. 2020 do 12 hod.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem mohou být právnické osoby se sídlem v Jihlavě, působící v oblasti sportu, tělesné výchovy a volného času na základě oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě, s členskou základnou, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Jihlavy budou poskytnuty na projekty, zaměřené na podporu soustavné a dlouhodobé sportovní a volnočasové činnosti.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků určených pro tento program je pro oblast sportu a tělovýchovy 5 000 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta na člena podle stavu členské základny k 31. 12. 2019 při splnění dalších podmínek pro přidělení dotace dle aktuální platné Koncepce podpory sportovních aktivit statutárního města Jihlavy. Výše dotace bude činit 100% uznatelných nákladů a bude stanovena dle matematického modelu dle koncepce sportu a volnočasových aktivit.
  • Žadatelé musí prokázat na vyžádání výběr členských příspěvků svých členů.

Specifika a omezení:

  • Dotace je určena pro subjekty se sídlem v Jihlavě.
  • Dotace je poskytována účelově, na neinvestiční náklady na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace (dále Smlouva). Podmínky pro čerpání dotace jsou součástí Smlouvy. Poskytnutá dotace musí být využita v souladu se schváleným účelem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru