Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Jihlava – Podpora kulturní akce

piano-1655558_960_720
Share Button

Statutární město Jihlava vyhlašuje program PODPORA KULTURNÍ AKCE 2021, který je určen na podporu kulturních projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Cílem je podpořit a zachovat kulturní akce a aktivity s rozmanitými žánry realizované na území města Jihlavy.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí o podporu: od 28. 12. 2020 do 29. 1. 2021 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem programu je podpora projektů realizovaných během stanoveného období na území města Jihlavy. Vzhledem k možným opatřením spojeným s pandemií COVID-19 omezujícím pořádání kulturních akcí/projektů pro veřejnost i v průběhu roku 2021 je možná realizace projektu v on-line prostředí (ať již jen částečně nebo úplně), za podmínky, že je tato forma realizace projektu „on-line“ v podané žádosti podrobně popsána, zdůvodněna a zajištění realizace v on-line prostředí promítnuto, zohledněno a odůvodněno současně v návrhu rozpočtu projektu při podání žádosti.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města na podporu tohoto programu je 2 100 000 Kč.
 • Žadatel může podat Žádost o poskytnutí dotace v maximální výši do:
  • a) 70 % celkových způsobilých nákladů projektu, maximálně však 200 000 Kč.
  • b) 100 % celkových způsobilých nákladů projektu, maximálně však 200 000 Kč, a to pouze v odůvodněných případech, kdy nelze zajistit spolufinancování projektu (odůvodnění žadatele uveďte v žádosti v popisu projektu) a za podmínky, že nelze zajistit výběr vstupného.

Specifika a omezení:

 • Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>