Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Podpora kulturní akce

Dotace na podporu kulturních projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí o podporu: od 20. 12. 2023 do 19. 1. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora kulturních projektů přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě. Cílem je podpořit a zachovat kulturní akce a aktivity s rozmanitými žánry realizované na území města Jihlavy.
 • Může být podpořen i cyklus několika akcí (např. cykly koncertů, představení, festivaly, přehlídky apod.) shrnutých do projektu. Projektem se rozumí činnosti zahrnující přípravu a realizaci kulturní akce ve stanoveném období na území města Jihlavy.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města na podporu tohoto programu je 1 800 000 Kč.
 • Žadatel může podat Žádost o poskytnutí dotace v maximální výši do: 
  • a) 70 % celkových způsobilých nákladů projektu, maximálně však 200 000 Kč.
  • b) 100 % celkových způsobilých nákladů projektu, maximálně však 200 000 Kč, a to pouze v odůvodněných případech, kdy nelze zajistit spolufinancování projektu (odůvodnění žadatele uveďte v žádosti v popisu projektu) a za podmínky, že nelze zajistit výběr vstupného.

Specifika a omezení:

 • Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru