Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Podpora malých kulturních projektů

Cílem je podpořit na jedné straně začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na druhé straně stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat. Může být podpořen i cyklus několika akcí, které jsou vymezeny žánrem, tématem, cílovou skupinou, atd.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • v I. kole příjmů žádostí v termínu od 28. 12. 2020 do 29. 1. 2021 do 14:00 hodin,
  • ve II. kole příjmů žádostí v termínu od 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
 • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.
 • Fyzické osoby nepodnikající s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem je podpořit na jedné straně začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na druhé straně stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat. Může být podpořen i cyklus několika akcí, které jsou vymezeny žánrem, tématem, cílovou skupinou, atd.
 • Vzhledem k možným opatřením spojeným s pandemií COVID-19 omezujícím pořádání kulturních akcí/projektů pro veřejnost i v průběhu roku 2021 je možná realizace projektu v on-line prostředí (ať již jen částečně nebo úplně), za podmínky, že je tato forma realizace projektu „online“ v podané žádosti podrobně popsána, zdůvodněna a zajištění realizace v on-line prostředí promítnuto, zohledněno a odůvodněno současně v návrhu rozpočtu projektu při podání žádosti.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města na podporu tohoto programu je 270 000 Kč (pro I. kolo příjmu žádostí vyčleněno 180 000 Kč a pro II. kolo příjmu žádostí 90 000 Kč).
 • Žadatel může podat Žádost o poskytnutí dotace až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů projektu, maximálně však do výše 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru