Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Jihlava – Program – Dlouhodobá činnost organizace 2021– členská základna do 19 let a nad 19 let

hockey-2274221__340
Share Button

Program je určen na podporu soustavné a dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021. Účelem programu je podpora činnosti sportovních organizací, spolků, sdružení, apod. na území města Jihlavy během stanoveného období, ve kterém budou vyvíjet pravidelnou činnost.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 11. 1. 2021 do 18. 1.2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba se sídlem v Jihlavě, působící v oblasti sportu, tělesné výchovy a volného času na základě oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě, s členskou základnou, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora soustavné a dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021. Účelem programu je podpora činnosti sportovních organizací, spolků, sdružení, apod. na území města Jihlavy během stanoveného období, ve kterém budou vyvíjet pravidelnou činnost. Poskytnutí dotace se týká registrovaných dětí a mládeže ve věku do 19 let a registrovaných členů v jihlavských sportovních organizacích starších 19 let.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem předpokládaných finančních prostředků určených pro tento program je pro oblast sportu a tělovýchovy 4 500 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta na člena podle stavu členské základny k 31. 12. 2020 při splnění dalších podmínek pro přidělení dotace dle aktuální platné Koncepce podpory sportovních aktivit statutárního města Jihlavy.
  • Výše dotace bude činit 100% uznatelných nákladů a bude stanovena dle matematického modelu dle koncepce sportu a volnočasových aktivit.
  • Žadatelé musí prokázat na vyžádání výběr členských příspěvků svých členů.

Specifika a omezení:

  • Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy na projekt v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaného v období od 1. 1. – 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>