Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Program — Dlouhodobá činnost organizace 2024– členská základna do 19 let a nad 19 let

Program je určen na podporu soustavné a dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2024.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 8. 1. 2024 do 17. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba se sídlem v Jihlavě, působící v oblasti sportu, tělesné výchovy a volného času na základě oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě, s členskou základnou, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Jihlavy je podpora soustavné a dlouhodobé sportovní činnosti v roce 2024.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro tento program je pro oblast sportu a tělovýchovy 6 000 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta na člena podle stavu členské základny k 31. 12. 2023 při splnění dalších podmínek pro přidělení dotace dle aktuální platné Koncepce podpory sportovních aktivit statutárního města Jihlavy. Výše dotace bude stanovena dle matematického modelu uvedeného v koncepci sportu.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy na projekt v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaného pro období od 1. 1. – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru