Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Program na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti

Dotace na podporu a rozvoj neziskového sektoru působícího v sociální oblasti ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci sociálních služeb a činností pro občany města Jihlavy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • a) od 1. 2. do 15. 3. příslušného kalendářního roku, /platí pro registrované poskytovatele sociálních služeb, specifikované v Čl. V. odst. 1) tohoto programu/,
  • b)) od 1. 3. do 30. 9. příslušného kalendářního roku, /platí pro fyzické a právnické osoby, specifikované v Čl. V. odst. 2) tohoto programu/.

Příjemci podpory:

 • 1) Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, poskytující služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území ČR, zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina nebo s celostátní a nadregionální působností, jejichž činnost je orientována na opatření pro občany města Jihlavy, která jsou primárně zahrnuta v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy. Žadatel musí vykonávat činnost v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (podle § 4 zákona o sociálních službách).
 • 2) Fyzické a právnické osoby — poskytovatelé služeb v sociální oblasti, které nejsou službami ve smyslu zákona o sociálních službách, preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru z řad neziskového sektoru, se sídlem na území ČR, jejichž činnost je orientována na opatření pro občany města Jihlavy, která jsou primárně zahrnuta v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy. Vždy se však musí jednat o činnost či ucelený soubor činností, vztahujících se k jasně vymezené oblasti působení nebo k cílové skupině uživatelů. Údaje o těchto osobách musí být evidované ve veřejně přístupných registrech (např. VR, ARES, RES, RŽP, CEDR).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje sociálních služeb a činností v sociální oblasti v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb statutárního města Jihlavy, v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše účelové dotace v jednotlivém případě je stanovena na 1 000 000 Kč pro kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může požádat o dotace na jím poskytované sociální služby nebo na přepokládaný konkrétní účel, a to na každou sociální službu či konkrétní účel zvlášť.
 • Na poskytovanou sociální službu či konkrétní účel může žadatel požádat v kalendářním roce pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru