Přeskočit na obsah

Město Jihlava Program „ŽIVÉ MĚSTO – průběžný grant“

Dotace na zajištění co nejpestřejší kulturní nabídky určené nejrůznějším skupinám obyvatel města Jihlavy mohou získat právnické i fyzické osoby. V rámci této výzvy může být rozděleno maximálně 400 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 15. června 2015 do 30. září 2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava.
 • Fyzické osoby, tj. osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na kulturní akce a aktivity realizované během stanoveného období na území města Jihlavy.
 • Projekty zachovávající a rozvíjející nabídku kulturních akcí a aktivit města Jihlavy, přispívající k umělecké různorodosti v oblastech tradičních i alternativních forem kultury.
 • Projekty významně přispívající ke zvyšování kvality a úrovně kultury ve městě Jihlavě.

Forma a výše podpory:

 • V rámci tohoto Průběžného grantu může být rozděleno maximálně 400 000 Kč.
 • Žadatel může požádat o dotace ve výši maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně 50 000 Kč, přičemž financování zbývajících nákladů žadatel zajistí z jiných zdrojů.
 • Žadatel může požádat o dotace ve výši maximálně 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně 50 000 Kč, a to pouze ve výjimečných případech a kdy nelze zajistit výběr vstupného (např. veřejná prostranství).

Specifika a omezení:

 • Na stejný projekt nelze podat více žádostí.
 • V případě, že budou schválené finanční prostředky vyčerpány v dřívějším termínu, bude zveřejněno ukončení přijímání žádostí a program ukončen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru