Přeskočit na obsah

Město Jihlava — Volný čas

Cílem poskytnuti peněžních prostředku z rozpočtu statutárního města Jihlavy podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže, a to bez podmínky účasti na soutěžích či umisťování ve výkonnostních žebříčcích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 20. 3. 2024 do 1. 4. 2024.

Příjemce podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění působící v oblasti sportu a volného času.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností v platném znění, působících v oblasti volného času či sportu.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času či sportu.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu je podpořit společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži, které: 
  • podporují a rozvíjejí pravidelnou dlouhodobou volnočasovou a zájmovou činnost dětí a mládeže zaměřenou na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj, kreativitu a manuální zručnost,
  • podporují aktivní pohyb pro radost bez požadavku na vrcholovou výkonnost,
  • podporují rozvoj znalostí a dovedností,
  • podporují neformální vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města na podporu tohoto programu je 100 000 Kč.
 • Výše dotace závisí na velikosti členské základny, tj. na počtu dětí a mládeže, k datu 31. 12. 2023: 
  • má-li subjekt méně než 20 členů, je maximální výše dotace 15 000 Kč,
  • má-li subjekt 20 členů a více, je maximální výše dotace 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro účely tohoto programu se pravidelnou činností rozumí činnost v délce alespoň 1 hodina týdně, či 2 hodiny 1x za 14 dnů; dlouhodobou činností se rozumí realizace aktivit minimálně v rozsahu 8 měsíců během kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru