Přeskočit na obsah

Město Jindřichův Hradec — Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti

Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2023 je vyhlášen jako neinvestiční program a přispívá v rámci dostupných finančních prostředků formou konkrétních opatření ke zlepšení nabídky volnočasových kulturních a společenských aktivit, zkvalitnění kulturního vyžití obyvatelů a návštěvníků města Jindřichův Hradec, k podpoře místních kulturních a zájmových aktivit a k upevnění postavení města Jindřichův Hradec jako centra kultury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 1. 8. 2024 do 31. 08. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v případě opatření 2 mohou být:
  • nepodnikatelské subjekty, zejm. nadace, nadační fond, spolek, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, jiná organizace zřizovaná obcí nebo krajem, škola, školské zařízení, sdružení (svaz, společnost, klub), církevní organizace, hospodářská nebo agrární komora, zájmové sdružení právnických osob,
  • podnikatelské subjekty, zejm. OSVČ, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, družstvo.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je v roce 2024 zaměřen na podporu těchto aktivit:
  • Opatření 2: Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce, tradiční kulturní a společenské akce a akce zvláštního významu: v rámci tohoto opatření jsou vhodnými zejména tradiční i nové významné místní, regionální a celostátní kulturní akce nebo cykly akcí, či festivaly, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultury, hudby, tance, divadla, koncertů, výstav, folklóru a tradic na území města Jindřichův Hradec, publikační činnosti směřující ke zviditelnění města Jindřichův Hradec.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2024 pro 2. výzvu OP 2 je 159 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: pro mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce OP 2 je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro schválení žádosti je u OP 2 do 30. 9. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru