Přeskočit na obsah

Město Jindřichův Hradec — Dotační program na podporu sociální oblasti

Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2023 do 24. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zřízení, organizace zřizované nebo zakládané městem či krajem, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby. Jejich aktivity směřují k občanům města Jindřichův Hradec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je v roce 20203 zaměřen na: 
  • na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2023 je 1 950 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • registrované sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění – 300 000 Kč,
  • související, navazující neregistrované služby – 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí žádosti je u OP 1,2, do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru