Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Jindřichův Hradec – Dotační program na podporu sociální oblasti

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zřízení, organizace zřizované nebo zakládané městem či krajem, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby. Jejich aktivity směřují k občanům města Jindřichův Hradec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je v roce 2020 zaměřen na:
  • na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace:
  • registrované sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění – 150 000 Kč,
  • související, navazující neregistrované služby – 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí žádosti je u OP 1,2, do 30. 6. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>