Přeskočit na obsah

Město Jindřichův Hradec — Dotační program na podporu sportu

Dotace na podporu činnosti sportovních organizací působících na území města v různých sportovních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí v rámci 2. výzvy opatření č. 3, 5, 6 je od 1. 8. 2024 do 23. 8. 2024.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, zejména nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, příspěvková organizace, jiná organizace zřizovaná krajem nebo obcí, škola, školské zařízení, sdružení /svaz, společnost, klub).
 • Podnikatelské subjekty, tj. OSVČ, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, družstvo.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program — výzva 2 — Opatření č. 3, Opatření č. 5 a Opatření č. 6 je zaměřen na podporu:
  • reprezentace města – podmínkou je účast jednotlivců nebo sportovních družstev se sídlem v Jindřichově Hradci na sportovních soutěžích, závodech ve sportovním odvětví žadatele,
  • nového pořízení majetku (samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou za 1 kus vyšší než 40 tis. Kč) nebo technické obnovy/zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku sportovních organizací (převyšující částku 40 tis. Kč),
  • jednorázových sportovních akcí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace 2. výzvy opatření 3 představuje částku 167 000 Kč.
 • Celková alokace 2. výzvy opatření 5 představuje částku 115 000 Kč.
 • Celková alokace 2. výzvy opatření 6 představuje částku 265 150 Kč.
 • Maximální výše dotace:
  • na sportovní reprezentaci města — 50 tis. Kč,
  • na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku — 100 tis. Kč,
  • na pořádání jednorázových sportovních akcí – 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat více žádostí, pokud má více projektů, pouze v opatření č. 3 a 6. Ve všech ostatních opatřeních může podat maximálně jednu žádost v aktuální výzvě příslušného opatření.
 • Žadatelé o poskytnutí finanční dotace z opatření č. 1 (Dotace na činnost preferovaných sportovních klubů) nejsou oprávněni podávat žádosti o poskytnutí finanční dotace z opatření 2. a 4.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru