Přeskočit na obsah

Město Jindřichův Hradec — Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotační program na podporu činnosti fyzických a právnických osob a jiných subjektů působících v oblasti využití volného času mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • Opatření 2 — Výzva 2 — od 3. 8. 2023 do 31. 8. 2023. 

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Obecně prospěšná společnost, Spolek, Ústav,  Nadace, Nadační fondy, Příspěvkové organizace, jiná organizace zřizovaná krajem nebo obcí (školy, školská zařízení, sdružení, klub), Podnikatelské subjekty, OSVČ, Právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporu činnosti stávajících i nově vzniklých organizacím, které se věnují pravidelné systematické činnosti v oblasti kvalitního naplňování volného času dětí a mládeže,
 • podporu mimořádných akcí pro děti a mládež, které se uskuteční na území města Jindřichův Hradec pro širší veřejnost a na podporu účasti dětí a mládeže na akcích a soutěžích mimo město, na kterých reprezentují město Jindřichův Hradec,
 • nového pořízení majetku (samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč) nebo technické obnovy/zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku organizací (převyšující částku 40 tis. Kč) zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace dotačního programu pro volnočasové aktivity na rok 2023 činí 700 tis. Kč.
 • 1. Příspěvek na celoroční činnost organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže — 400 tis. Kč, Maximální výše dotace činí 150 tis. Kč.
 • 2. Příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě J. Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města — 150 tis. Kč,  Maximální výše dotace činí 30 tis. Kč.
 • 3. Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku — 150 tis. Kč,  Maximální výše dotace činí 150 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace projektu je do 31. 12. 20123.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru