Přeskočit na obsah

Město Jirkov — Podpora sportovních organizací

Dotace na podporu činností a rozvoj sportovních a tělovýchovných organizací a jednotlivců ve městě Jirkov. Poskytnutí účelových dotací na opravy (činnosti mající charakter technického zhodnocení) a rekonstrukce majetku sloužícího ke sportu a dále na pořízení majetku.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou požádat sportovní organizace prostřednictvím svých statutárních zástupců.
  • V případě jednotlivců tyto osoby osobně (po dosažení 18 let) nebo prostřednictvím svých trenérů či oprávněných zástupců.
  • Žádost o účelovou dotaci na opravy (činnosti mající charakter technického zhodnocení) a rekonstrukci, mohou žádat sportovní organizace, které vlastní majetek zajišťující sportovní činnost, a k němuž se požadovaná dotace váže.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cíl podpory programu: 
    • podporovat činnost a rozvoj sportovních a tělovýchovných organizací a jednotlivců ve městě Jirkov. Poskytovat účelově dotaci na opravy (činnosti mající charakter technického zhodnocení) a rekonstrukce majetku sloužícího ke sportu a dále na pořízení majetku

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem prostředků vyhrazených na daný program: 3 400 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 30. 6. 2022 (předpoklad schvalování žádostí je na jednání zastupitelstva města v únoru 2022).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru