Přeskočit na obsah

Město Karlovy Vary — Dotace do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města Karlovy Vary. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, které působí na území Statutárního města Karlovy Vary.

Typy podporovaných projektů:

 • Zaměření projektů z oblasti prevence kriminality se týká: 
  • Studií, výzkumných prací — dotace může být poskytnuta na odborné projekty zpracování statistik vývoje nápadu trestné činnosti ve městě, odborné projekty zpracování anket a průzkumů veřejného mínění, týkající se bezpečnostní situace ve městě.
  • Sociální prevence — dotace může být poskytnuta projektu, který významným způsobem přispěje k prohloubení právního vědomí občanů všech věkových a sociálních skupin, především pak skupin rizikových, k vyšší odbornosti pracovníků zabývajících se prevencí kriminality, ke zkvalitnění spolupráce mezi správními orgány, městskou policií, Policií ČR a nestátními neziskovými organizacemi, ke zlepšení nebo rozšíření volnočasových aktivit dětí a mládeže, ke snížení nezaměstnanosti ve městě a začlenění osob s kriminální zkušeností zpět do běžného života.
  • Situační prevence - zde se jedná o podporu projektu, který významným způsobem přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města v rizikových lokalitách a k ochraně majetku osob.
 • Dotace z oblasti protidrogové prevence může být poskytnuta projektům, které: 
  • Zajišťují primární, sekundární i terciální protidrogovou prevenci;
  • zajišťují snižování zdravotních a sociálních rizik;
  • zajišťují poradenství o dostupných léčebných programech a psychiatrické a psychologické služby;
  • mapují místní drogovou scénu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru