Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Karlovy Vary – Dotace na obnovu památek a památkově hodnotných objektů

nepomucky
Share Button

Dotace jsou určeny na obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka dané památky či objektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby vlastnící kulturní památky nebo památkově hodnotné objekty na území města Karlovy Vary.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvky se poskytují zejména k podpoře realizace projektů, které např.:
  • není možno realizovat z běžných prostředků žadatele;
  • jsou financované z více zdrojů;
  • přispějí k záchraně objektů v havarijním stavu v případě, že hrozí okamžitá ztráta památkových hodnot;
  • přispívají k záchraně ojedinělé kulturní památky nebo památkově hodnotného objektu v rámci města;
  • přispívají k záchraně objektu, který je atraktivní z hlediska cestovního ruchu;
  • přispívají k záchraně kulturních památek nebo památkově hodnotných objektů, které jsou přístupné veřejnosti, nebo se obnova týká částí objektu, které jsou pohledově přístupné.

Forma a výše podpory:

 • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů  a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary.
 • Výše spoluúčasti je stanovena dle charakteru žadatele o příspěvek takto:
  • a) v případě, že je žadatelem fyzická osoba, spolek či jiná nestátní nezisková organizace, je podmínkou pro poskytnutí příspěvku spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20 % z poskytnutého příspěvku;
  • b) v případě, že je žadatelem církev nebo právnická osoba, vyjma žadatelů uvedených pod písmenem a), je podmínkou pro poskytnutí příspěvku spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnutého příspěvku.

Specifika a omezení:

 • Kulturní památka nebo památkově hodnotný objekt se musí nacházet na území Statutárního města Karlovy Vary.
 • Žadatel může podat na jeden konkrétní projekt pouze jednu žádost v kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>