Přeskočit na obsah

Město Karlovy Vary — Dotace na podporu kulturních aktivit

Dotace jsou určeny na pořádání kulturních akcí konaných v Karlových Varech a na činnost subjektů působících v Karlových Varech. Žádosti o dotace budou poskytovatelem rozděleny do dvou podoblastí, přičemž každá z podoblastí bude mít předem přidělen finanční limit.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, které působí na území Statutárního města Karlovy Vary.

Typy podporovaných projektů:

  • a) prioritní kulturní akce — ty, které zvyšují atraktivitu Statutárního města Karlovy Vary v celostátním nebo mezinárodním měřítku; zařazení do této skupiny navrhuje příslušný odbor a kulturní komise;
  • b) běžné kulturní akce — ty, které rozšiřují nabídku kulturních akcí v Karlových Varech a mají regionální charakter a jsou určeny především obyvatelům města.

Forma a výše podpory:

  • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí působit na území Statutárního města Karlovy Vary.
  • Žadatel může mít místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU pokud je pořadatelem konkrétní kulturní akce na území Statutárního města Karlovy Vary.
  • Žadatel může podat na jeden konkrétní projekt pouze jednu žádost v kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru