Přeskočit na obsah

Město Karlovy Vary — Dotace na rozvoj mezinárodních vztahů a propagace města

Cílem dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky Města Karlovy Vary. Jedná se zejména o prohlubování existujících partnerských vztahů, dále pak  podpora nových veřejně prospěšných projektů v rámci začleňování města do evropských struktur a s tím související partnerské spolupráce v rámci různých projektů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby a občanská sdružení registrovaná MV ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • a)    Projekty mezinárodní spolupráce v rámci existujících mezinárodních vztahů Města Karlovy Vary s partnerskými městy včetně výměn občanů;

  • b)    projekty dlouhodobě trvající mezinárodní spolupráce jednotlivých subjektů s jejich vlastními partnery v zahraničí  (mimo rámec partnerských měst);
  • c)    projekty zaměřené na vytváření nových kontaktů pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a sociálních věcí;
  • d)    vybrané projekty propagující a prezentující město v zahraničí  nad rámec marketingových aktivit  Infocentra Karlovy Vary o.p.s..

Forma a výše podpory:

  • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí působit na území Statutárního města Karlovy Vary.
  • Žadatel může mít místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU pokud je pořadatelem konkrétní akce, která významně podpoří rozvoj a propagaci města Karlovy Vary.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru