Přeskočit na obsah

Město Karlovy Vary — Dotace na tělovýchovu a sport

Dotační program je zaměřen na podporu sportovních aktivit provozovaných na vrcholové úrovni nebo o význačné sportovní akce reprezentující město na mezinárodní úrovni.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, které působí na území Statutárního města Karlovy Vary.

Typy podporovaných projektů:

  • Prioritní sportovní aktivity – jedná se o podporu sportovních aktivit provozovaných na vrcholové úrovni nebo o význačné sportovní akce reprezentující město na mezinárodní úrovni.
  • Ostatní sportovní aktivity –  podpora masové tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti.
  • Volnočasové aktivity –  podpora způsobu využití volného času mládeže i dospělých v různých oblastech.

Forma a výše podpory:

  • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může mít místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU pokud je pořadatelem konkrétní akce v oblasti tělovýchovy a sportu na území Statutárního města Karlovy Vary.
  • Dotace na významné projekty, které se nedaly plánovat v předstihu  – o dotaci lze požádat mimo stanovený termín avšak s dostatečným předstihem odpovídajícím významu akce,  před zahájením realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru