Přeskočit na obsah

Město Karviná — Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit 

Dotace na podporu projektů zaměřených na zabezpečení celoroční činnosti stávajících sportovních a tělovýchovných aktivit, pořádání významných sportovních akcí a účast na soutěžích. Záměrem je umožnit všem, ale především mládežnickým věkovým kategoriím, sportovat na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 02. 2023 do 20. 02. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Tělovýchovné, tělocvičné jednoty a sportovní kluby, tj. spolky se sídlem a sportovní působností na území města Karviné, jejíž členskou základnu tvoří děti a mládež, případně dospělí, řádně registrovaní v příslušném sportovním subjektu a u příslušného sportovního svazu. Ty to subjekty musí vyvíjet pravidelnou soustavnou sportovní činnost včetně zapojení v dlouhodobých pravidelných soutěžích v příslušném sportovním odvětví.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na zabezpečení celoroční činnosti stávajících sportovních a tělovýchovných aktivit, pořádání významných sportovních akcí a účast na soutěžích. Záměrem je umožnit všem, ale především mládežnickým věkovým kategoriím, sportovat na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.
 • Dotační program je zaměřen na podporu činnosti v následujících oblastech:
  • A. celoroční činnost stávajících výkonnostních a ostatních organizovaných sportovních aktivit.
  • B. organizace sportovních soutěží a jednorázových sportovních akcí.

Forma a výše podpory:

 • OŠR MMK, na základě doporučení komise, předkládá návrh na poskytnutí dotace ke schválení v orgánech města. V případě podaných žádostí o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč v jednotlivém případě za SMK rozhoduje Rada města Karviné, v případě podaných žádostí o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč rozhoduje za SMK Zastupitelstvo města Karviné.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro tento dotační program je 4 300 000 Kč.
 • Dotace na projekt může být poskytnuta pouze do výše 80 % rozpočtových nákladů projektu na celoroční činnost stávajících výkonnostních a ostatních organizovaných sportovních aktivit, 
 • v maximální výši Kč 50 000 pro oblast B — organizace sportovních soutěží a jednorázových sportovních akcí místního, celostátního a mezinárodního charakteru konaných na území města Karviné.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru