Přeskočit na obsah

Město Karviná — Kreativní business — Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 6. 2024 do 31. 10. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

  • Dotační program je určený pro neformální skupiny mládeže, které musí mít minimálně 4 členy, z nichž všichni splňují podmínku věku v rozmezí 13 až 30 let, a zároveň z nich minimálně 2 členové jsou občany města Karviné nebo zde studují/pracují. Žadatelem o dotaci je jeden člen — vedoucí skupiny, který dosáhl věku 18 let.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další), avšak nesoucí minimálně dva prvky z následujícího výčtu — neformální vzdělávání, aktivní občanství mladých lidí a zapojení se do veřejného života města, strukturovaný dialog.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci nemůže podat evidovaná organizace (evidovanou organizací se rozumí organizace evidovaná ve veřejném rejstříku), nebo osoba, která porušila v posledních třech letech povinnost vůči statutárnímu městu Karviná.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru