Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Karviná – Podpora kulturních aktivit, aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit

concert-971027__340
Share Button

Účelem tohoto dotačního titulu je přispět k rozvoji kulturního života ve městě, reprezentaci města Karviné, na rozšíření a podporu aktivních forem zájmových, vzdělávacích, kulturních a uměleckých aktivit, k posílení atraktivnosti kultury, k podpoře mladých umělců i kulturního povědomí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • A  a C - zejména fyzické osoby, nebo právnické osoby (zájmové spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, a další), které mají sídlo, trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost na území statutárního města Karviné, nebo pořádají akce pro občany statutárního města Karviné, nebo město reprezentují nebo zajišťují služby pro občany s trvalým pobytem na území města Karviné.
 • B - Žadateli mohou být pouze právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Kulturní činnost:
  • kulturní činnost a aktivity subjektů v kultuře,
  • účast v různých soutěžích zaměřených na kulturu, které svým významem prezentují město,
  • podporu místních nekomerčních kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností kulturních organizací města Karviné,
  • podporu jednorázových nekomerčních kulturních akcí, jenž svým charakterem rozšiřuje nabídku kulturních aktivit pro občany města Karviné,
  • podpora dlouhodobě se opakujících kulturních akcí nekomerčního charakteru, které svým významem zvyšují prestiž města Karviné jako centra kulturního dění,
  • rozvoj města v oblasti kultury na bázi regionálních tradic a podporu kulturních projektů žadatelů, kteří svou činností upevňují vztah obyvatel ke kulturnímu dědictví města.
 • B. Využití volného času dětí a mládeže:
  • podporu akcí pro děti a mládež místního, celostátního, mezinárodního charakteru, reprezentaci města,
  • podporu pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže.
 • C. Zájmová činnost a ostatní:
  • podporu významných akcí místního, celostátního a mezinárodního charakteru, reprezentaci města,
  • podporu pravidelné, celoroční činnosti v oblasti zájmové činnosti, která je určena co nejširšímu spektru obyvatel města,
  • podporu projektů zdravotních, ekologických, nebo jinak veřejně prospěšných.

Forma a výše podpory:

 • A - Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro tento dotační titul je 2 500 000 Kč.
 • B - Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro tento dotační titul je 500 000 Kč.
 • C - Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro tento dotační titul je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území města Karviné nebo mimo toto území s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území města Karviné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>