Přeskočit na obsah

Město Karviná — Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit

Dotace na podporu projektů zaměřených na zabezpečení celoroční činnosti stávajících sportovních a tělovýchovných aktivit, pořádání významných sportovních akcí a účast na soutěžích. Záměrem je umožnit všem, ale především mládežnickým věkovým kategoriím, sportovat na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 1. 2022 do 7. 2. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Tělovýchovné, tělocvičné jednoty a sportovní kluby, tj. spolky se sídlem a sportovní působností na území města Karviné, jejíž členskou základnu tvoří děti a mládež, případně dospělí, řádně registrovaní v příslušném sportovním subjektu a u příslušného sportovního svazu.
 • Tyto subjekty musí vyvíjet pravidelnou soustavnou sportovní činnost včetně zapojení v dlouhodobých pravidelných soutěžích v příslušném sportovním odvětví.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů zaměřených na zabezpečení celoroční činnosti stávajících sportovních a tělovýchovných aktivit, pořádání významných sportovních akcí a účast na soutěžích.
 • Záměrem je umožnit všem, ale především mládežnickým věkovým kategoriím, sportovat na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.
 •  Dotační program je zaměřen na podporu činnosti v následujících oblastech: 
  • A. celoroční činnost stávajících výkonnostních a ostatních organizovaných sportovních aktivit.
  • B. organizace sportovních soutěží a jednorázových sportovních akcí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt může být poskytnuta pouze do výše 80% rozpočtových nákladů projektu na celoroční činnost stávajících výkonnostních a ostatních organizovaných sportovních aktivit.
 • V maximální výši Kč 50 000 pro oblast B — organizace sportovních soutěží a jednorázových sportovních akcí místního, celostátního a mezinárodního charakteru konaných na území města Karviné.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci nemůže podat TJ/SK, který porušil v posledních třech letech povinnost předložit závěrečné vyúčtování dotace nebo má vůči SMK nesplacené závazky po lhůtě splatnosti. Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením při podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru