Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Kašperské Hory – Podpora v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti

istockphoto-1319479588-170667a
Share Button

Dotace na podporu aktivní činnosti občanů města Kašperské Hory a jeho částí v oblasti kultury, sportu, volného času i dalšího vzdělávání. Zlepšit aktivní trávení volného času dětí a mládeže do 18 let a přispět tak k prevenci nežádoucích společenských jevů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • I. kolo: 01. 04. – 02. 05.2 022,
  • II. kolo: 01. 08. – 31. 08. 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Občané působící ve městě Kašperské Hory a jeho částech starší 18 let,
 • b) spolky, kluby, zájmová a obdobná sdružení,
 • c) spolky, kluby a zájmová sdružení dětí a mládeže do 18 let, jejichž činnost má charakter pravidelných schůzek, tréninků apod. a to minimálně jednou týdně,
 • d) jiná právnická nebo fyzická osoba působící ve městě Kašperské Hory a jeho částech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou zejména tyto aktivity:
  • a) vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské akce pro všechny věkové skupiny, s výjimkou akcí podporujících rasismus, extremismus, xenofobii a politické aktivity,
  • b) tvůrčí činnost,
  • c) klubová, spolková a další zájmová činnost.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků, které je možno v roce 2022 z dotačního programu města poskytnout činí 300 000 Kč.
  • 200 000 Kč na vzdělávání, kulturu a další zájmovou činnost,
  • 100 000 Kč na sport.
 • Maximální podíl dotace:
  • na aktivity dětí a mládeže do 18 let – 100 %,
  • na ostatní aktivity – 80 %,
 • dotace ve výši do 50 000 Kč schvaluje Rada města nad 50 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být organizace zřízené městem Kašperské Hory, fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Kašperské Hory.
 • Realizace projektu musí proběhnout od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>